கிருஷ்ணமூர்த்தி பவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் உரையாடல் நிகழ்ச்சி: ஜனவரி 28

வாழ்க்கை மற்றும் அதன் தத்துவம்.

கிருஷ்ணமூர்த்தி பவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் சுவாமி சித்தானந்தாவின் ‘‘Facets of Inquiry, Into the Self and the World’ என்ற தலைப்பில் ஒரு உரையாடல் நிகழ்ச்சி.

இது KFI வளாகத்தில், வசந்த் விஹார் எண் 124, கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ளது. ஜனவரி 28, மாலை 5.30 மணி முதல். பேச்சைத் தொடர்ந்து பார்வையாளர்களிடமிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும்.

அனைவரும் வரலாம். அனுமதி இலவசம்.

Verified by ExactMetrics