சாந்தோம் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற நன்றி செலுத்தும் விழா.

சாந்தோமில் உள்ள CSI செயின்ட் தாமஸ் ஆங்கில தேவாலயத்தின் சமூகம் செப்டம்பர் 3, ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கள் வருடாந்திர நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவை (ATF) கொண்டாடியது.

காலை 7:30 மணிக்கு சிறப்பு நன்றி செலுத்தும் சேவையில் தொடங்கி, ஆண்டு முழுவதும் கடவுளின் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் கருணைகளுக்கும் நன்றி தெரிவிக்க சபை கூடியது.

தேவாலய சேவையைத் தொடர்ந்து வளாகத்தில் விற்பனை மற்றும் பிற வேடிக்கையான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.

சாமியானாக்களின் கீழ், பல்வேறு வகையான காலை உணவுக் கடைகள் மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சிற்றுண்டிகள், இனிப்பு வகைகள், பிரியாணி மற்றும் கேக்குகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

புடவை குலுக்கல், பைபிள் வினாடி வினா, லக்கி டிப் அமர்வு மற்றும் தம்போலா போன்ற பல விளையாட்டுகள் விருந்தினர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் நடைபெற்றன.

விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் கிராமப்புற தேவாலய கட்டிடத்திற்கும் புதிய பாரிஷ் ஹால் நிதிக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.

செய்தி: பேபியோலா ஜேக்கப்

Verified by ExactMetrics