இந்த யோகா ஸ்டுடியோ பலாத்தோப்பு பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு யோகா தினத்தைக் குறிக்கும் ஒரு சிறப்பு அமர்வை நடத்தியது.

சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, மந்தைவெளிப்பாக்கம் நார்டன் 2வது தெருவில் உள்ள ஜி.லதா மற்றும் ஷஷிரேகா ஆகியோரால் நடத்தப்படும் ‘யோகா ஃபார் வெல்னஸ்’ என்ற யோகா ஸ்டுடியோவில் இரண்டு நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.

அவர்கள் ஸ்டுடியோவில் யோகா ஆசனங்கள் குறித்த அமர்வை நடத்தினர்.

பின்னர் அவர்கள் சிறிய மயிலாப்பூர் காலனியான பலாத்தோப்பில் இதேபோன்ற யோகா அமர்வை நடத்தினர்.

Verified by ExactMetrics