சென்னை மாநகராட்சி பெண்களுக்கென்று ஒரு உடற்பயிற்சி கூடத்தை உருவாக்குமா?

சென்னை மாநகராட்சி மூலம் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்க பெண்கள் விரும்புகிறார்களா?

தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நாட்களில், சாந்தோமில் உள்ள பத்திர பதிவு தலைமை அலுவலகத்திற்கு அருகிலுள்ள இன்பினிட்டி பூங்காவிற்குள் நடந்து செல்லும் சில பெண்கள், அம்மா உணவகம் அருகே நெடுஞ்சாலையை பார்த்து உள்ள ஜி.சி.சி ஜிம்மிற்குள் சென்று பார்த்தனர்.

பின்னர் பெண்களுக்கு இந்த வகையான வசதி உள்ளதா என்பதை இந்த பெண்கள் அறிய விரும்புவதாகக் கூறினார்கள்.

இந்தப் பிரச்சனை இந்த உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குப் பக்கத்தில் உள்ள இந்தப் பகுதியின் கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினியிடம் (காங்கிரஸ்) பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது. மேலும் இந்த உடற்பயிற்சிக் கூடத்தை பழுதுபார்ப்பதற்கும் மேலும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கும் சுமார் ரூ.2 லட்சத்தை சென்னை மாநகராட்சியிடம் கேட்டிருப்பதாகக் கூறினார்.

“பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சி கூடத்தை உருவாக்குவது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு யோசனையாகும்.” என்கிறார் கவுன்சிலர்.

இந்த புகைப்படம் சாந்தோமில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி ஜிம்மின் கோப்பு புகைப்படம்