செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் இளைஞர் பாராளுமன்றம்

இந்த ஆண்டு செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளியின் 10வது இளைஞர் பாராளுமன்றம் சிறப்பாக நடந்தது.

அக்டோபர் 28 அன்று நடத்தப்பட்ட இளைஞர் பாராளுமன்றம், நாடாளுமன்ற நடைமுறைகளைப் படிக்க மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு புதுமையான வழியாகும்.

பள்ளி முதல்வர் அமுதா லட்சுமி மற்றும் சமூக அறிவியல் துறை தலைவர் லட்சுமி மோகன்குமார் மற்றும் அவரது ஆசிரியை சகாக்கள் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடந்தது.