செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் ஜூலை 31ல் விளையாட்டுப் போட்டி.

செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளியின் ஆண்டு விளையாட்டு தினம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி காலை 8.30 மணிக்கு ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறுகிறது.

இது 37வது ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்.

கோப்பு புகைப்படம் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.