டம்மீஸ் டிராமாவிற்கு வயது 25. மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் இன்று மாலை புதிய நாடகம் வெளியிடுகிறது.

டம்மீஸ் டிராமா அதன் 25 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுகிறது, அதன் புதிய தமிழ் நாடகம் ‘வீணை-யடி நீ எனக்கு’. மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் ஆகஸ்ட் 26ம் தேதி அரங்கேற்றபடவிருக்கிறது.

ஆகஸ்ட் 27, மற்றும் 28ம் தேதி மீண்டும் மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் அதே ரிப்பீட் ஷோக்கள் இரவு 7 மணிக்கு.

Verified by ExactMetrics