குழந்தைகளுக்கான ஓணம் படகு களிமண் சுவரோவியம் செய்யும் பயிற்சி பட்டறை; இப்போது பதிவு செய்யுங்கள்

நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் குழந்தைகளுக்கான ஓணம் படகு களிமண் சுவரோவியம் உருவாக்கும் பயிற்சி பட்டறையை சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் வழங்குகிறது. இது ஆகஸ்ட் 27 மாலை நடைபெறவுள்ளது. மற்றும் பதிவு இப்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்வு 8 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கானது. களிமண்ணுடன் கூடிய பயிற்சி அளிக்கப்படும். குழந்தைகள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வகையில் ஓவியம் தொங்கும்படி செய்ய வழிகாட்டப்படும்.

பயிற்சி பட்டறை 3 மணி முதல் 5 மணி வரை பூங்காவில் உள்ள செஸ் சதுக்கத்தில் நடைபெறும்.

சுந்தரம் பைனான்ஸ் அனைத்து கலைப் பொருட்களையும் இலவசமாக வழங்கும். அதிகபட்சம் 25 குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இந்த பயிற்சி பட்டறை.

இதில் கலந்து கொள்ள பதிவு அவசியம். பதிவு செய்ய காலை 9.30 முதல் மாலை 5.00 மணி வரை 2888 -1565 என்ற எண்ணை அழைக்கவும். வரையறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில், முதலில் வருபவர்களுக்கு முதலில் பதிவு செய்யப்படும்.

ஓணம் பண்டிகையின் கோப்பு புகைப்படம் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.