இந்த கோடையில் வேப்பம்பூ அறுவடை. . . .

உங்கள் வளாகத்திலோ அல்லது உங்கள் வீட்டு முற்றத்திலோ வேப்ப மரங்கள் இருந்தால், அதன் பூக்களை அறுவடை செய்து அவற்றை நல்ல பயன்பாட்டிற்கு இப்போதும், பின்னரும் பயன்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது.

இதைத்தான் கடந்த நாட்களில், ஐடி நிபுணரான அபிராமபுரத்தைச் சேர்ந்த கிரிதரன் கேசவன் செய்து வருகிறார்.

இப்பருவத்தில் பூக்கள் பூத்திருக்கும் இரண்டு மரங்களுக்கு அடியில் பிளாஸ்டிக் ஷீட் அல்லது நீளமான துணியை விரித்து கீழே விழும் பூக்களை சேகரிக்கிறார்.

சேகரித்த பூக்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் வெயிலில் உலர்த்தப்படுகிறது. இது போன்று இரண்டு நாட்களுக்கு செய்யப்படுகிறது. இரண்டு வருடங்களாக எங்கள் வீட்டில் இது போன்று சேமித்து வைத்துள்ளோம், என்று அவர் கூறுகிறார்.

பூக்கள் காய்ந்ததும், கிரிதரன் காய்ந்த வேப்பம்பூக்களை காற்று புகாத கொள்கலன்களில் அடைத்து வைக்கிறார்; இவை முக்கியமாக ரசம் தயாரிப்பதற்கும் மற்ற உணவுகளிலும் சேர்க்கப்படுகின்றன.

இதற்கிடையில், வேப்பம்பூ (வேப்பம் பூ) மயிலாப்பூர் தெற்கு மாட வீதியில் ஒரு படி 50 ரூபாய்க்கு வியாபாரிகளால் விற்கப்படுகிறது.