சென்னை மாநகராட்சியின் சுகாதார மையங்கள் இப்போது இணை நோய்கள் உள்ள முதியவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியை வழங்குகின்றன

தடுப்பூசிகளை வழங்கும் சென்னை மாநகராட்சியின் சுகாதார மையங்கள், இணை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்களுக்கு இப்போது பூஸ்டர் தடுப்பூசியை (3வது தவணை) வழங்குகின்றன.

மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்பார்வையிடும் மூத்த சென்னை கார்பரேஷனின் மருத்துவர் கூறுகையில், இரண்டாவது தடுப்பூசி எடுத்து 272 நாட்கள் முடிந்திருக்க வேண்டும் மற்றும் BP அல்லது நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மூத்தவர்களுக்கு மட்டுமே இப்போது பூஸ்டர் தடுப்பூசி வழங்கப்படுகிறது.

பூஸ்டர் தடுப்பூசி முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இந்த மையங்களில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி மட்டும் இலவசமாகக் கிடைக்கும்; காலை 9.30 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை.

கோப்பு புகைப்படம்