மயிலாப்பூரில் பணியாற்றி வரும் இந்திய அஞ்சல் ஊழியருக்கு இரண்டு விருதுகள்.

மயிலாப்பூர் தபால் நிலையத்தில் பணிபுரியும் இந்திய அஞ்சல் துறை ஊழியர் வி. மகாராஜன், இந்திய அஞ்சல் துறையின் சென்னை மண்டலத்தின் உள்ளூர் மண்டலத்தால் தனது அதிகாரப்பூர்வ பணிக்காக சமீபத்தில் இரண்டு விருதுகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

புதிய வணிகத்தை வாங்குவதற்கு ஒரு விருது மற்றும் வணிக அஞ்சலின் அளவை அதிகரித்ததற்காக மற்றொன்று. சென்னை மண்டலத்தில் சிறந்தவராக மகாராஜன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் தபால் மாஸ்டர் ஜெனரல் ஜி.நடராஜன் மற்றும் அஞ்சல் சேவைகள் இயக்குநர் கே.சோமசுந்தரம் ஆகியோர் விருதுகளை வழங்கினர்.

பல தனியார் நிறுவனங்கள், குறிப்பாக புதிய வணிகங்கள் தங்கள் சேவைகளை தொடர்பு கொள்ளவும் விளம்பரப்படுத்தவும் தபால் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன என்று மகாராஜன் கூறுகிறார்.

டெலிவரி செய்யும் இடத்தில் இருக்கும் ஒரு நிறுவனம், மயிலாப்பூரில் உள்ளூர் மக்களிடமிருந்து செய்தியை பெற எங்களிடம் உள்ள சேவைகளைப் பயன்படுத்தியது.

“இப்போது குறைவான மக்கள் கடிதங்கள் அல்லது தபால் அட்டைகளை பயன்படுத்துகையில், வணிக நிறுவனங்கள் எங்களிடம் உள்ள அணுகல் காரணமாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன,” என்று அவர் கூறுகிறார்.

மயிலாப்பூர் தபால் நிலையத்துடனான உங்கள் உறவைப் பற்றிய செய்தி உள்ளதா எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.