சவேரா ஹோட்டலில் தினை உணவு திருவிழா. பிப்ரவரி 15

சர்வதேச தினை ஆண்டைக் குறிக்கும் வகையில், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு அமைப்பு, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி ஹோட்டல் சவேராவில் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2.30 மணி வரை தினை உணவுத் திருவிழாவை நடத்துகிறது.

 

Verified by ExactMetrics