இராணி மேரி கல்லூரியின் வருடாந்தர ஆர்ட் ஷோவில் சாதனை காட்சிகள் இருந்தன: குக்கீகள், விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வெஸ்ட் பொருட்களில் இருந்தும் படைப்புகள் இருந்தது.

ஆர்ட்எக்ஸ் 24 என்பது இராணி மேரி கல்லூரியில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஆர்ட் ஷோவாகும். இந்த வருடம் நடைபெறும் ஷோ மூன்றாவது பதிப்பாகும், இதில் கல்லூரி மாணவர்கள் தங்கள் கலைப் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர்.

பதிவுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கலைப் படைப்புகளின் பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முந்தையதை விட அதிகமாக உள்ளது. ஒன்பது பிரிவுகளின் கீழ் படைப்புகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

ஓவியங்கள், கைவினைப் படைப்புகள், டூடுல்கள், விளக்கப்படங்கள், குக்கீகள், வேஸ்ட் பொருட்களிலிருந்து படைப்புகள் மற்றும் பலவற்றைக் கிட்டத்தட்ட 400 படைப்புகள் காட்சிக்கு வைத்திருந்தனர்.

ராணி மேரி கல்லூரி வளாகத்தில் ஒரு ஆரம்பப் பள்ளியும் உள்ளது. ஆர்ட்எக்ஸ், குழந்தைகளின் படைப்புகளை இங்கே காட்சிப்படுத்த “லிட்டில் குயின்மேரியன்ஸ் கார்னர்” இருந்தது.

செய்தி: இராணி மேரி கல்லூரியின் உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில் அறிக்கை

Verified by ExactMetrics