சாந்தோம் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற நன்றி செலுத்தும் விழா.

சாந்தோமில் உள்ள CSI செயின்ட் தாமஸ் ஆங்கில தேவாலயத்தின் சமூகம் செப்டம்பர் 3, ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கள் வருடாந்திர நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவை…

மெட்ராஸ் மியூசிக்கல் அசோசியேஷன் பாடகர் குழு சாந்தோம் தேவாலயத்தில் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியது.

சென்னையில் இதுபோன்ற முதன்முறையாக, மயிலாப்பூரில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரல் பசிலிக்கா, ஏப்ரல் 23. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மாலை மெட்ராஸ் மியூசிக்கல்…

சாந்தோம் தேவாலயத்தில் விடுமுறை பைபிள் பள்ளி

சாந்தோமில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ செயின்ட் தாமஸ் ஆங்கில தேவாலயம், மே 3 முதல் 13 வரை, காலை 9.00 மணி முதல்…

கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு தேவாலயங்களில் அமைக்கப்பட்டு வரும் குடில்கள்.

கிறிஸ்துமஸ் நேரத்தில் வீடுகளிலும் தேவாலயங்களிலும் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பை முன்னிட்டு குடில் அமைப்பார்கள். அந்த வகையில் சாந்தோம் கதீட்ரல், லாசரஸ் தேவாலயங்களில்…

Verified by ExactMetrics