சி.பி.ஆர்ட் சென்டரில் சைவ திருவிழாவில் பொருட்களை காட்சிப்படுத்த அழைப்பு

சி.பி. ஆர். சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம் (CPREEC) என்பது சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் ஒரு மையமாகும். இது இந்திய அரசின்…

வால்நட் மற்றும் ஷீஷாம் மரப் பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை

உத்தரபிரதேச மாநிலம் சஹாரன்பூரைச் சேர்ந்த கைவினைஞர்களால் பித்தளை பதிக்கப்பட்ட வால்நட் மற்றும் ஷீஷாம் மரப் பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை ஜூலை…