இந்த நகரில் பொது பாதுகாப்பு அமைப்பை மேம்படுத்த ஸ்மார்ட் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு வருகிறது.

மந்தைவெளியில் உள்ள ஜெத் நகர் சமூகம் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் சில புதிய நல்ல விஷயங்களை செய்து வருகிறது. ஜெத் நகர்…

ஜெத் நகரில் வசிக்கும் மக்கள் குப்பைகளை அகற்ற முகாம் நடத்தினர்.

மந்தைவெளி ஜெத் நகரில் வசிக்கும் குடியிருப்பு வாசிகள் குப்பைகளை அகற்றும் நோக்கில் ஒரு வார காலத்திற்கு முகாம் நடத்தினர். இந்த முகாம்…