டம்மீஸ் டிராமா நாடகக் குழுவின் வெள்ளி விழா: நாரத கான சபாவில் 10 நாட்களுக்கு மாலையில் தொடர் நாடக நிகழ்ச்சிகள்

முன்னணி நாடக நிறுவனமான டம்மீஸ் டிராமா தனது வெள்ளி விழாவின் இறுதிக் கட்டத்தை ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் உள்ள நாரத கான…

டம்மீஸ் டிராமாவிற்கு வயது 25. மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் இன்று மாலை புதிய நாடகம் வெளியிடுகிறது.

டம்மீஸ் டிராமா அதன் 25 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுகிறது, அதன் புதிய தமிழ் நாடகம் ‘வீணை-யடி நீ எனக்கு’. மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்…

Verified by ExactMetrics