மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இன்று (ஜூன் 21) நடைபெறவுள்ள தடுப்பூசி முகாம் விவரங்கள்

மயிலாப்பூர் தொகுதி முழுவதும் சென்னை கார்ப்பரேஷன் மூன்று சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம்களை இன்று ஜூன் 21 ம் தேதி நடத்துகிறது. முகாம்…

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இன்று (ஜூன் 18) நடைபெறவுள்ள தடுப்பூசி முகாம் விவரங்கள்

மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் இன்று (ஜூன் 18) சென்னை கார்ப்பரேஷனின் கோவிட் 19 தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்களின் விவரங்கள். முகாம் 1…

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இன்று (ஜூன் 12) நடைபெறவுள்ள தடுப்பூசி முகாம் விவரங்கள்

தடுப்பூசி முகாம்கள் இப்போது நெரிசலான பகுதிகளுக்கு நகர்கின்றன, அங்கு பலர் முதல் டோஸ் கூட எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருக்கின்றனர். இன்று (ஜூன்…

Verified by ExactMetrics