மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பின் தமிழ் நாடக விழா: ஜூலை 30ல் தொடக்கம்.

மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப் (MFAC) சபாவால் ஜூலை 30 இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 3 வரை தினமும் மாலை 6.45…

கார்த்திக் ஃபைன் ஆர்ட்ஸின் வருடாந்திர தமிழ் நாடக விழா ஏப்ரல் 22 முதல் தொடக்கம்

கார்த்திக் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சபாவின் 31வது ஆண்டு தமிழ் நாடக விழாவான கோடை நாடக விழா ஏப்ரல் 22 முதல் தொடங்க…