மெட்ராஸ் டே 2022 (சென்னை தினம்): மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு

மயிலாப்பூரில் 2022க்கான மெட்ராஸ் டே(சென்னை தினம்) தொடர் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த வார இறுதியில் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் வரிசையாக…

மெட்ராஸ் டே 2022 : லஸ்ஸில் ஆகஸ்ட் 22ல் பள்ளிகளுக்கான ஹெரிடேஜ் போட்டி. இப்போது பதிவுகள் தொடக்கம்.

மெட்ராஸ் டே 2022 (சென்னை தினம்) கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மயிலாப்பூரில் நடைபெறும் வருடாந்திர ஹெரிடேஜ் ஆஃப் சென்னை போட்டிக்கு நகரத்தில்…

மெட்ராஸ் டே 2022: ஆகஸ்ட் 14ல் வட சென்னை ஹெரிடேஜ் டூர்.

மயிலாப்பூர் டைம்ஸின் ஆசிரியர்-வெளியீட்டாளர் வின்சென்ட் டி’சோசா, மெட்ராஸ் டே 2022 கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ‘Sunken Villages of North Madras’…

Verified by ExactMetrics