ராப்ரா (RAPRA) சமூகம் ரூ.1.7 லட்சம் மதிப்பிலான உதவித்தொகைகளை வழங்குகிறது

ராஜா அண்ணாமலைபுரம் மேற்கு குடியிருப்போர் நல சங்கம் (ராப்ரா) அதன் ஏழாவது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் செப்டம்பர் 18 அன்று மந்தைவெளி…