லோக்சபா தேர்தல் 2024: வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சேமிப்பு, வாக்கு எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கு இராணி மேரி கல்லூரி கட்டிடங்கள் தயார்செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள இராணி மேரி கல்லூரியின் ஒரு பிளாக்கு வாக்குச் சீட்டுச் சேமிப்பிற்காகவும், 2024 தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் பணிக்காகவும் பரபரப்பாக…

தேர்தல் 2021: இராணி மேரி கல்லூரியின் அரங்குகளை வாக்கு எண்ணிக்கைக்காக தயார்படுத்தும் பணிகள் தொடக்கம்

மயிலாப்பூரில் உள்ள இராணி மேரி கல்லூரியில் வழக்கமாக தேர்தல் முடிந்த பிறகு வட சென்னையின் வாக்குபெட்டிகள் கொண்டுவரப்பட்டு பின்பு வாக்கு எண்ணிக்கை…

Verified by ExactMetrics