ஹோட்டல் சவேரா உணவகத்தில் தமிழ்நாடு உணவுத் திருவிழா. நவ.18 முதல்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள சவேரா ஹோட்டலில் உள்ள மால்குடி உணவகத்தில் தமிழ்நாடு உணவுத் திருவிழா நடைபெறுகிறது. இங்கு மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரபலமாக…

பேஷன் ஆடைகள், வீட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் பலவற்றின் விற்பனை. டச்சஸ் உத்சவில். செப்டம்பர்15 &16.

டச்சஸ் உத்சவ்வின் 21வது பதிப்பு இப்போது ஹோட்டல் சவேராவில், இரண்டு நாட்களுக்கு (செப்டம்பர் 15 & 16) காலை 10 மணி…

ஹோட்டல் சவேராவில் ஒரு நாள் கண்காட்சி, இயற்கை, சுற்றுச்சூழல் பொருட்களின் விற்பனை

‘இயற்கையான சென்னை’யின் இரண்டாம் பதிப்பு, ஒரு நாள் கண்காட்சி மற்றும் அனைத்து வகையான இயற்கை, சுற்றுச்சூழல் பொருட்களின் விற்பனை இன்று ஜூன்…