சிறப்புத் திறன் கொண்ட பதின்ம வயதினர் நடிக்கும் நடன நாடகம்: ‘பாரதாம்பே’ பிப்ரவரி 21

அம்பிகா காமேஷ்வரால் நடத்தப்படும் ரசா(RASA), ஏழு சிறப்புக் கல்விப் பள்ளிகள் மற்றும் ராசாவின் பல்வேறு திறன்களைக் கொண்ட குழந்தைகள், பதின்வயதினர் மற்றும் பெரியவர்களைக் கொண்ட நாடகத் தயாரிப்பான ‘பாரதாம்பே’வை வழங்குகிறது.

சுவாமி நாராயணன், பத்மபாதாச்சார்யா, நீம் கரோலி பாபா, குருநானக் மற்றும் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி போன்ற புகழ்பெற்ற துறவிகளின் வாழ்க்கையை இந்த தயாரிப்பு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஆழ்வார்பேட்டை நாரத கான சபாவில். பிப்ரவரி 21 ல் நடைபெறுகிறது. அனைவரும் வரலாம்.

Verified by ExactMetrics