இந்த கடையில் ஓணத்திற்கு தேவையான அனைத்தும் கிடைக்கும்

ஆர் ஏ புரத்தில் உள்ள சூர்யா ஸ்வீட்ஸ் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டத்திற்கு தேவையான காய்கறிகள், இனிப்புகள் மற்றும் பூக்களை வழங்கி வருகிறது.

ஒரு பிரிவில் தின்பண்டங்கள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன, மற்றொன்று பூக்கோளம் வடிவமைப்பிற்குத் தேவையான புதிய பூக்களைக் கொண்டுள்ளது, மற்றொன்று ஓணசதய உணவுக்காக சமைக்கும் காய்கறிகளை சுத்தம் செய்து வெட்டுகிறது.

இந்த கடை ஆர்.ஏ.புரம், 1வது பிரதான சாலையில் உள்ளது.

மேலும் தொடர்புக்கு : 24348937.

Watch video: https://www.youtube.com/shorts/to3LhVj0WTo

Verified by ExactMetrics