கூடைப்பந்து போட்டியில் வித்யா மந்திர் ஆண்கள் அணி வெற்றி

ஆர்.ஏ.புரத்தில் சமீபத்தில் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற குமார ராணி மீனா முத்தையா பள்ளியின் பள்ளிகளுக்கிடையேயான கூடைப்பந்தாட்டப் போட்டியில் வித்யா மந்திர் கூடைப்பந்து அணி வெற்றி பெற்றது.

Verified by ExactMetrics