குழந்தைகளுக்கான கார்த்திகை விழா பற்றிய பயிற்சி பட்டறை. நவம்பர் 27ல்.

இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாரம்பரியம் குறித்த அறிவை வழங்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாக பாலா வித்யா, நவம்பர் 27 அன்று ஆர்.ஏ. புரத்தில் ‘கார்த்திகை பண்டிகை கொண்டாட்டம்’ என்ற ஒரு பட்டறையை நடத்துகிறது.

கலை அமர்வுகள் கலை கைவினை, ஸ்லோகா, பஜன்கள், நடனம் மற்றும் தியேட்டர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கல்வி மற்றும் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளுடன் சுவாரஸ்யமானவை, என்று ஏற்பாட்டாளர் வி. ஆர். தீபா கூறுகிறார்.

இந்த பட்டறையில் குழந்தைகள் ஒரு சுவையான பிரசாதத்தையும் ஒரு பண்டிகை பரிசையும் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லலாம் என்று தீபா கூறுகிறார்.

காலை 10.30 மணி முதல் மதியம் 12.30 மணி வரை.

இந்நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள பதிவு செய்ய 9080782535 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.