செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளியில் ஜூலை 30ல் வருடாந்திர விளையாட்டுப் போட்டி

செயின்ட் பீட்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 115வது வருடாந்திர விளையாட்டுப் போட்டி, சாந்தோம் பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள அகில இந்திய…

பழைய பெடியன்களால் பள்ளி மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட மருத்துவ முகாம்

பழைய பெடியன்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சாந்தோமில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்காக இரண்டு நாள் மருத்துவ…