மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் ‘மத்தவிலாச பிரஹசனம்’, தமிழில் சமஸ்கிருத நாடகம் : ஆகஸ்ட் 12

“மத்தவிலாச பிரஹசனம்” சமஸ்கிருத நாடகம் இப்போது தமிழில் வழங்கப்படுகிறது. கி.பி 7 ஆம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மனால் எழுதப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.…

மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பின் தமிழ் நாடக விழா: ஜூலை 30ல் தொடக்கம்.

மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப் (MFAC) சபாவால் ஜூலை 30 இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 3 வரை தினமும் மாலை 6.45…

மயிலாப்பூர் சபாக்களில் கச்சேரிகள் மெதுவாக நடைபெறத்தொடங்கியுள்ளது.

மயிலாப்பூர் பகுதியில் ஆங்காங்கே சபா அரங்குகளில் கச்சேரிகள் மெதுவாக நடைபெறத் தொடங்கியுள்ளது. சனிக்கிழமை மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் பாடகர் எஸ்.பி.…