வடக்கு மாட வீதியில் புதிய டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வேளச்சேரியைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் டாக்டர் கீர்த்தனா, மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் மருத்துவ டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகத்தை திறந்துள்ளார். இது அப்பல்லோ…

137 ஆண்டுகளாக கச்சேரி சாலையில் இயங்கி வந்த டப்பா செட்டி கடை அங்கிருந்து வெளியேறி இப்போது வடக்கு மாட வீதியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

கச்சேரி சாலையில் 137 வருட வியாபாரத்திற்குப் பிறகு, பிரபலமான டப்பா செட்டிக் கடை ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் அருகே வடக்கு மாட…

வடக்கு மாட வீதியில் கொலு பொம்மை கடைகள்

மயிலாப்பூரில் உள்ள வடக்கு மாடத் தெருவில் நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் விற்பனைக்காக முதன் முதலாக வியாபாரிகள் கடை அமைத்துள்ளனர். அவர்கள் கிருஷ்ணர்…

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு விற்பனைக்கு வந்துள்ள கிருஷ்ணர் பொம்மைகள்

பொம்மைகள் மற்றும் படங்களை விற்பனை செய்பவர்களின், முதல் தொகுப்பு வடக்கு மாட வீதியில் கடையை அமைத்துள்ளனர். முதலில், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக…